Bezemrijsvarices / Besenreiser beenvaten

Bezemrijsvarices - Besenreiser op enkel

Bezemrijsvarices – Besenreiser

Bezemrijsvarices / Besenreiser beenvaten

Bezemrijsvarices en besenreiser zijn kleine verwijde bloedvaten die voorkomen op de benen en de voeten. Het zijn geen spataderen. Spataderen liggen dieper en zijn breder in doorsnede. Besenreiser (berkentakjes) er zijn verschillende benamingen voor deze kleine, korte, blauwe of rode verwijde bloedvaatjes. Ze bevinden zich vlak onder het huidoppervlak. Vaak is het een netwerk van kleine vaatjes. (als het alleen fijne aders zijn en geen kabels). Deze Bezemrijsvarices beenvaatjes worden ook besenreiser of berkentakjes genoemd, omdat ze lijken op fijn vertakte boompjes. Ze kunnen ook streperig of stervormig zijn. Bezemrijsvarices hebben een rode, paarse of blauwe kleur. Ze zitten soms in kluwen bij elkaar geplakt.

 

Klachten

Mensen met bezemrijsvarices kunnen soms ook klagen over gevoeligheid en een zwaar gevoel in de benen. Soms geven ze een jeukend en prikkelend gevoel. Maar bovenal vinden mensen (met name vrouwen) de verkleuringen niet mooi en willen zij er vanaf om esthetische redenen. Geschat wordt dat bijna de helft van de bevolking gesprongen adertjes heeft. Het is eerder een cosmetisch dan een medisch probleem. U hoeft zich er niet bij neer te leggen, u kunt er iets aan doen. Een behandeling middels een fotoflitslicht therapie behoort tot de mogelijkheden.

bezemrijsvarices op benen

bezemrijsvarices op benen

bezemrijsvarices op benen

bezemrijsvarices op benen

bezemrijsvarices op enkel

bezemrijsvarices op enkel

Oorzaak

Bezemrijsvarices ontstaan bij het ouder worden, omdat de vaatwanden met de jaren verzwakken. Meestal is er ook sprake van erfelijke aanleg. Zwangerschap en langdurig staan en zitten, kunnen het ontstaan van bezemrijsvarices extra uitlokken.

Functie

De verwijde vaatjes hebben geen functie meer in de bloedsomloop. Het vaatwandje is verslapt waardoor het bloed blijft stilstaan. Andere bloedvaten hebben de functie overgenomen, dus ze kunnen zonder problemen verwijderd worden.

Werking

Gesprongen bloedvaatjes en oppervlakkige fijne beenvaatjes kunnen goed behandeld worden. Het fotoflitslicht geeft over de gehele lengte van het bloedvat pulsen af waardoor de bloedtoename gestopt wordt. Het licht van de pulsen wordt geabsorbeerd door de rood/paarsige kleur in de beenvaatjes, waardoor de wanden van de vaten verhit worden en stuk gaan.
De behandelaar bespreekt met u voor aanvang van de behandeling, welke vaatjes wel of niet in aanmerking komen.

Aantal Behandelingen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de grootte van het aangedane gebied. Gemiddeld zijn er 3 – tot 6 behandelingen nodig. Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek kijkt de behandelaar naar de vaatjes die in aanmerking komen. De behandelduur hangt af van het behandeloppervlak.

 

Prijs

Bezemrijsvarices benen of enkels. 
Flitsen hebben de afmeting van 5x1cm

Enkels buiten of binnen kant€  85,00  tot  30 flitsen
Enkels binnen en buiten kant€170,00 tot   65 flitsen
Meerdere zones   1 been      €245,00  tot  90 flitsen
Meerdere zones   2 benen    €390,00  tot 160 flitsen
Meerdere zones   2 benen    €470,00  tot  180 flitsen
Bij bovenstaande behandeling extra flitsen €11,50 p/stuk
Losse flitsen met de afmeting van  5x1cm  €23,00

Share